Bist - Built In Self Test


Käsurida: bist <options> <AGM fail>


options:


-rand [-glen <num>][-alen <num>]

-rand : genereerida juhuslikud stardivektorid

-glen <num> : generaatori plünoomi pikkus bittides

-alen <num> : analüsaatori polünoomi pikkus bittides


-rand koos -glen ja -alen parameetritega on rohkem kasutajate mugavuse huvides. Stardivektoreid ei pea ise välja mõtlema ja sisestama, seda teeb arvuti, kasutades selleks juhuarvude generaatorit.


-gpoly <poly> : generaatori tagasiside polünoom

-ginit <poly> : generaatori algseisu polünoom

-apoly <poly> : analüsaatori tagasiside polünoom

-ainit <poly> : analüsaatori algseisu polünoom


Need parameetrid on kasutusel siis kui kasutaja teab milliseid stardivektoreid ta soovib ette anda. Neist võib mõne ka ära jätta, juhul kui käsurealt antakse lisaks -rand valik. Viimasel juhul toimub puuduvate vektorite genereerimine arvuti poolt.


[-lsb] : see lipp on kasutusel sel juhul kui generaatori registri pikkus on suurem kui skeemil on sisendeid. Määrab ta seda, kuidas register on ühendatud muu skeemiga - kas madalamate bittide poolsest otsast alates või kõrgemate bittide poolsest otsast. Jooksvalt on kasutusel kõrgemate järkude poolne ühendamine.


[-count <num>] : testi pikkus tsüklites. Jooksev väärtus on 1000 vektorit.


[-screen] : ei ole kasutatav


[-simul <simul>] : meetodi valik, millega testi teostada - bilbo | cstp

Jooksvalt kasutatakse bilbo meetodit.


[-optimize] : optimeerida testi pikkust. Selle abil teostatakse testi lühendamist, juhul kui see on võimalik. Lühendamise aluseks järgmine idee - pole mõtet genereerida näiteks 1000 vektoriga testi, juhul kui vaid esimesed 100 annavad kätte maksimaalse veakatte ning veakatte protsent edaspidi enam ei kasva.

Jooksev seadistus - ilma optimeeringuta.


[-aliasing] : see lipp võimaldab teostada realistlikku testimist, kus vea olemasolu kohta tehakse otsus analüsaatori lõppseisu uurides.


<AGM fail> : ilma laiendita AG mudeli faili nimi.


[.] vahel toodud parameetreid võib ära jätta.