Kursusetöö ülesanne aines
"Digitaalsüsteemide diagnostika"Kursusetöö eesmärk:

Õppida tundma digitaalskeemide rikete mudeleid, testide sünteesi ja analüüsi meetodeid ning uurida eksperimentaalselt nende kasutamise efektiivsust digitaalskeemides, kasutades vastavaid CAD vahendeid skeemide disainiks ja diagnostikaprobleemide lahendamiseks.
 

 1. Uurimisobjektina sünteesida kombinatsioonskeem Boole'i funktsioonile Y = ØyiÚ yj., kasutades avaldistes antud loogikaelemente AND, OR ja NOT, muutmata seejuures avaldistega etteantud loogikastruktuuri, s.t. mitte kasutada lihtsustusi ja optimeerimist.

Väärtused (i,j) on antud tabelis vastavalt variandi numbrile.

y1 = ¬x1(x2 Ú  x3)(x4 Ú  ¬x2) Ú  x1(¬x5 x6 Ú  x2) Ú  x5¬x6 Ú  ¬x2¬x3 x4

y2 = x2(x5 Ú  ¬x1 x3) Ú  x6 Ú  ¬x2(x5 ¬x6 Ú  x3) Ú  (x4 Ú  ¬x1 x4¬x5)

y3 = ¬x3(x4 x6 ¬x1 Ú  x1¬x2) Ú  x3(¬x5 Ú  x1¬x6) Ú  x2¬x3 x5

y4 = x1(¬x6 Ú  ¬x2 x3)(x2 Ú  ¬x4¬x5) Ú  ¬x1 (x3 x6 Ú  x2¬x3) x4 x5

y5 = x3(x1 Ú  ¬x2 x5) Ú  ¬x2(x4 Ú  ¬x3¬x5) Ú  ¬x4 (x2 ¬x3 Ú  x5 x6)

y6 = x1 x2(x3 Ú  ¬x4) Ú  ¬x1(x2 Ú  x5)( ¬x2 Ú  ¬x3 x6) Ú  x1¬x6

y7 = ¬x3 x4(¬x2 Ú  ¬x1 x5) Ú  ¬x4(x3 Ú  x1¬x6) Ú  ¬x3(¬x1 x4 Ú  x2)

y8 = x3 (¬x1 Ú  ¬x2 x4) Ú  x1 x5 (¬x3¬x4 Ú  x6) Ú  x2¬x3 (x4 Ú  ¬x5¬x6)

y9 = ¬x2(¬x5 Ú  x1 x3) Ú  x5 (¬x6 Ú  x2¬x3¬x4) Ú  x4 (¬x2 x3 Ú  ¬x5 x6)

y10 = ¬x1(x2 Ú  ¬x5)(¬x2 Ú  ¬x3 x6) Ú  x1 (x3¬x6 Ú  x2¬x3) x4 x5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(1,2)

(1,3)

(1,4)

(1,5)

(1,6)

(1,7)

(1,8)

(2,3)

(2,4)

(2,5)

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

(2,6)

(2,7)

(2,8)

(3,4)

(3,5)

(3,6)

(3,7)

(3,8)

(4,5)

(4,6)

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

(4,7)

(4,8)

(5,6)

(5,7)

(5,8)

(6,7)

(6,8)

(7,8)

(1,9)

(2,9)

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

(3,9)

(4,9)

(5,9)

(6,9)

(7,9)

(8,9)

(1,10)

(2,10)

(3,10)

(4,10)

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

(5,10)

(6,10)

(7,10)

(8,10)

(9,10)

(9,7)

(9,6)

(8,5)

(7,4)

(6,3)

 1. Sisestada skeem arvutisse, kasutades CAD süsteemi Cadence redaktorit
 2. Lahendada kaks Boole'i differentsiaalvõrrandit (k=1, ... 6):


Y/yi ^ yi/xk1 = 1, var1: k=1, var2: k=2, ... var6: k=6, var7: k=1 jne.
Y/yj ^ yj/xk1 = 1, var1: k=1, var2: k=2, ... var6: k=6, var7: k=1 jne.
NB! Indeks k1 tähendab, et tegemist on literaaliga (avaldises vasakult poolt esimesega), mitte muutujaga x k.
Siin on mõeldud, et xk1 muutub, aga xk jääb ise muutumatuks (s.t. rike on skeemi harus xk1, aga mitte sisendis xk)

 1. Sünteesida projekteeritud skeemi struktuurne otsustusdiagramm.
 2. Sünteesida projekteeritud skeemi funktsionaalne optimeeritud otsustusdiagramm. Konstrueerida diagrammi abil testid kõigile kuuele sisendile.
 3. Genereerida käsitsi vabal meetodil testid, mis avastaksid projekteeritud skeemis kõik mitteliiased rikked const. 0 ja const 1. Teha kindlaks, millised rikked on liiased.
 4. Genereerida käsitsi vabal meetodil testid, mis avastaksid projekteeritud skeemis lühised järgmiste sisendite vahel:  1/2, 3/4, 5/6, 2/3, 4/5 (kasutades lühise AND-mudelit: kui a ja b on lühises, siis a ja b väärtused muutuvad järgnevalt:  a = ab ja b = ab)
 5. Genereerida testid, mis avastaksid viitevead harudes x11, x21, x31, x41, x51 ja x61.
 6. Leida, millised konstant tüüpi rikked avastavad skeemis testvektorid: 000000, 111111, 010101, 101010, 001100, 110011, 000111 ja 111000.
 7. Määrata punktis 6 projekteeritud testide kvaliteet diagnostikatarkvara Turbo-Tester (TT) rikete simulaatoriga. Märkida ventiilskeemile avastamata jäänud rikked. Trükkida välja rikete diagnostikatabel.
 8. Määrata rikete tabeli abil skeemi diagnoosid juhtumitel, kus punktis 6 projekteeritud testi puhul järgmised vektorid annaksid reaalsel testimisel negatiivse tulemuse (s.t. avastaksid väljundis vale signaali): (1,2), (2,4,5) ja (3,6).
 9. Genereerida TT-ga skeemile test. Võrrelda TT testi ja käsitsi projekteeritud testide kvaliteete.
 10. Võrrelda TT deterministliku ja juhuslike arvude generaatoril põhineva testide sünteesi effektiivsusi ja erinevusi nii ventiil- kui ka makrotasemel esitatud objektide puhul. Miks on rikete arvud nendel mudelitel erinevad? Miks on testide sünteesi efektiivsus erinev?
 11. Esitada aruanne, mis sisaldaks järgmist:

Aruande esitamise tähtaeg: eksamil

 
Prof. Raimund Ubar

Juhend Boole'i tuletiste arvutamisprotsessi lihtsustamiseks:  http://www.pld.ttu.ee/~raiub/web_0103/diagnostika/loengukiled/, avada fail: BD_calculation.rtf