IAY0120 Arvutitehnika projekt
Õppejõud: dots. Aleksander Sudnitsõn
Ainepunkte:
3,0 AP
Hindamine:
Hindeline arvestus
Ülesanne:
RISC Processor [PDF]
Näidised:
Example No.1 [PDF] Example No.2 [PDF]