1. Lahutamine kolmendsüsteemis järguväärtustega {1, 0, -1}

A - B

A =  

B =  

täpsusega kohta kolmendarvu murdosas (X)