3. Ujupunktarvude summeerimine (-G+H)

G =  

H =  

pöördkood
täiendkood
modifitseeritud täiendkood 
mantissi pikkus (E): biti   
astendaja pikkus (F): biti