4. Kahendtäisarvude lahutamine (I - J)

I =  

J =  

pöördkood
täiendkood
modifitseeritud täiendkood 
registrite pikkus (Z): biti