5. Korrutamine negatiivse alusega kahendsüsteemis

K*(-L)

K =  

L =