Valik ülesandeid:

 1. Lahutamine
  kolmendsüsteemis
 2. Lahutamine
  BCD-koodis
 3. Ujupunktarvude
  summeerimine
 4. Kahendtäisarvude
  lahutamine
 5. Korrutamine
  negatiivse alusega
  kahendsüsteemis
 6. Teisendamine