Käesolev aritmeetikasimulaator võimaldab simuleerida tehete sooritamist erinevates arvusüsteemides.
Simulaator toetab nelja põhilist aritmeetikaoperatsiooni : liitmine (summeerimine), lahutamine, korrutamine ja jagamine.
Simulaator on loodud kursuse "Arvutite aritmeetika ja loogika" kuulajate jaoks.
Simulaatori autor: Andrei Nikulin