NB!! ÕPINGUKORRALDUSE SLAIDID (bakalaureuseõpe) 2018!!

 

NB!! ÕPINGUKORRALDUSE SLAIDID (magistriõpe) 2018!!

 

*************************************************************************************************************

ALATES 2017.õppeaastast AINET UTT0010 „Õpingukorraldus“ ENAM EI ÕPETATA!!

**************************************************************************************

Aine UTT0010 oli kohustuslik õppeaine kõigile esimese semestri IT teaduskonna bakalaureuseõppe tudengitele

õppekavadel IASB, IABB, IALB, IAPB kuni 2016.õppeaasta vastuvõtuni (kaasa arvatud)!!

Aine UTT0010 EI KUULU uutesse õppekavadesse alates 2017.õppeaasta vastuvõtust!

**************************************************************************************

Õppekorralduse alaste probleemide ja küsimuste tekkimisel võite alati saata e-kirja IT teaduskonna dekanaadile!!

**************************************************************************************

Kõigi vana õppeainega UTT0010 seotud probleemide korral pöörduge e-kirjaga Margus Kruusi poole!

***************************************************************************************

KASULIKKE MATERJALE JA LINKE:

 

Slaidimaterjal bakalaureuseõppele (2017.õppaaasta versioon)

Slaidimaterjal bakalaureuseõppele (2016.õppaaasta versioon)

Slaidimaterjal magistrantidele (2016.õppeaasta versioon)

Õppeinfosüsteem (ÕIS)

Kogu tudengiinfo TTÜ veebis

TTÜ linnaku plaan koos hoonete tähistustega

Infotehnoloogia teaduskonna veebileht