Raimund Ubar is a professor of Computer Engineering at Tallinn Technical University (TTU), Estonia, honorary professor of National University of Radioelectronics Charkiv (Ukraine). Married, one daughter. PhD from Bauman TU Moscow. Main interests:  computer science, electronics design and test, philosophy, writing, music (mouth-organ), travelling, long time ago: 8 great years in Estonian national gymnastic team. About 200 papers, 5 books, lectured in 20-25 universities of 10 countries. Longer stays: Barkhausen Chair at TU Dresden, Linkoeping University, TIMA Laboratory in Grenoble, TU Darmstadt, Politecnico di Torino, Fraunhofer Institute of ICs in Dresden a.o. Member of Estonian Academy of Sciences, Golden Core member of IEEE, Chairman of Estonian Science Foundation (1993-1996), member of European Test Technology Technical Committee. Governmental award: White Cross Orden of III Class, National Science Prize 1999, Meritorious Service Award of the IEEE Computer Society.

Raimund Ubar on TTÜ arvutustehnika professor, Eesti TA akadeemik, Harkovi Rahvusliku Raadiotehnika Ülikooli auprofessor. Doktorikraad Moskva Baumani Tehnikaülikoolist ja hõbemedal Westholmi Gümnaasiumist. Abielus (Tiiu), tütar (Tiina). Huvid: arvutiteadus, arvutite disain ja diagnostika, filosoofia, kirjutamine, muusika (suupillimäng), reisimine, nooruses: 8 toredat aastat Eesti sportvõimlemise koondises. 200 teadusartiklit, 5 raamatut, loenguid 20-25 ülikoolis 10 riigis. Pikemalt töötanud: Barkhauseni õppetool Dresdeni Tehnikaülikoolis, Linköpingi Ülikool, TIMA Laboratoorium Grenoble’is, Darmstadti ja Torino Tehnikaülikoolid, Fraunhoferi Instituut Dresdenis. Eesti Teadusfondi Nõukogu esimees (1993-1997), Euroopa Testi Tehnoloogia Tehniline Komitee, IEEE Golden Core liige. Riiklik autasu: Valgetähe III Klassi Orden, Eesti Vabariigi Teaduspreemia 1999, TTÜ Teenete medal Mente et Manu, IEEE Teenete medal (USA).