Tere tulemast Diskreetse matemaatika kodulehele!

IAX0010 DISKREETNE MATEMAATIKA (2018/19. õ.-a. sügissemester)
DISCRETE MATHEMATICS


*******************************

2018.sügissemestri loengute videosalvestused

******************************
Õppeaine õppejõud:
loengud: arvutisüsteemide instituudi dotsent Margus Kruus
harjutused: arvutisüsteemide instituudi lektor Harri Lensen
Aine annab 6,0 EAP
Igal nädalal on 2,5 akadeemilist tundi loenguid ja üle nädala 3 akadeemilist tundi harjutusi
Kursus toimub sügissemestril ja lõpeb kirjaliku eksamiga.
Eksamieeldused ja tingimused täpsustatakse avaloengus.

Tegevused semestri vältel lisaks loengutele ja harjutustele:
1. individuaalne kirjalik KODUTÖÖ, s.o. ülesannete lahendamine, vormistamine, tähtaegne esitamine ja vajadusel kaitsmine
OMA KODUTÖÖ individuaalülesande leiad siit!!
2. veebipõhiste TESTIDE sooritamine e-õppekeskkonnas Moodle

(testid hakkavad avanema peatselt, jälgi tähelepanelikult vastamisperioode http://www.diskmat.ee/).
*****************************************************************************************************
Testide sooritamiseks on vaja siseneda Moodle-i keskkonda,
registreeruda TTÜ Infotehnoloogia teaduskonna

Arvutisüsteemide instituudi ainele "Diskreetne matemaatika“ (iseregistreerumine).
Kõigi probleemide korral pöörduge e-maili teel Harri Lenseni või Margus Kruusi poole!

*************************************************************************

Valik kirjandust:
Põhiõpik: diskreetne matemaatika (H.Lensen, M.Kruus, TTÜ, 2002, 2003, 2006, 2012)
Diskreetse matemaatika elemendid (R.Palm, Tartu Ülikool, 2003)
Loogikalülituste koostamise metoodika (A.Ariste)
Graafid (A.Buldas, P.Laud, J.Villemson, Tartu Ülikool, 2003)
Discrete mathematics (in …)
Diskreetse matemaatika lühikonspekt (.doc) 

Loengumaterjale:
1. Sissejuhatus - millest kursuses juttu tuleb (.ppt)
2. Matemaatiline loogika I (lausearvutus, kahe muutuja funktsioonid, loogika põhiseadused) (.ppt)
3. Matemaatiline loogika II (loogikafunktsioonide normaalkujud, minimeerimine normaalkujude klassis) (.ppt)
4. Matemaatiline loogika III (loogikafunktsioonide minimeerimine Karnaugh' kaardiga) (.ppt)
5. Matemaatiline loogika IV (loogikafunktsioonide minimeerimine McCluskey meetodil) (.ppt)
6. Matemaatiline loogika V (Nõrgalt määratud funktsioonid. Loogikafunktsioonide täielikud süsteemid.) (.ppt)
7. Baassüsteemid (.ppt)

8. Loogikafunktsiooni Shannoni arendus ja tuletis (.pdf)
Sama (.ppt)
9. Hulgateooria alused (.ppt)

10. Vastavused ja relatsioonid (.pdf)
11. Lõpuloeng (.pdf)

Eksami põhiteemad

NB! Järgnevad teemad on iseseisvaks õppimiseks kas õpiku või Moodle’i materjalide baasil!

Nende teemade iseseisev omandamine on oluline kõigile, kes soovivad eksamil head hinnet saada!!